Badania wykonywane w gabinecie

W diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych IgE-zależnych istotne jest wskazanie przyczynowego alergenu, wykrycie swoistych IgE i potwierdzenie związku objawów z konkretnym alergenem.

Udowodnienie podłoża alergicznego wielu prezentowanych przez pacjenta objawów (kaszel, katar, trudności w oddychaniu związane z obrzękiem nosa, ból brzucha, zaparcia, kolki, zmiany skórne) bywa wyzwaniem. Objawy ze strony dróg oddechowych mogą być związane między innymi z infekcjami (wirusowymi -szczególnie u dzieci), refluksem żołądkowo-przełykowym. Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem przewodu pokarmowego, trawieniem mogą wynikać z nadwrażliwości IgE-zależnej, IgE-niezależnej lub niealergicznej, gdzie u podłoża występują np. niedobory enzymatyczne (bardzo częste obecnie nieporozumienia związane z laktazą i laktozą). Narastane objawów, przewlekanie, powtarzanie, brak odpowiedzi na różne formy leczenia może być objawem niedoboru odporności -Ad.3) lub innych przewlekłych chorób.

Słaby rozwój dziecka, chrząkanie, pokasływanie, słaby apetyt, skłonność do infekcji może być związana z przerostem migdałka gardłowego. Z pomocą przychodzi wówczas konsultacja laryngologiczna.

Testy skórne

Przygotowanie do testów: jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala-na co najmniej 72 godziny odstawić leki:
- przeciwhistaminowe: (np. Zyrtec, Aerius, Claritine, Hitaxa, Telfexo itd.), jednak tylko wtedy jeśli pacjent nie ma zaostrzenia choroby o podłożu alergicznym
- obkurczające błonę śluzową nosa
- trójcykliczne antydepresanty (np. doksepina)
- zmniejszające wydzielanie kwasu solnego.

inne leki - jak:
- wziewne steroidy przeciwzapalne (np. Pulmicort, Flixotide, Budesonide), leki rozszerzające oskrzela (np. Ventolin, Atrovent, Berodual, Formoterol), leki antyleukotrienowe (np. Singulair, Montelukast, Promonta)-mogą być przewlekle stosowane

Testy skórne wykonywane są, z małymi wyjątkami na wewnętrznej stronie przedramienia. Po nałożeniu alergenów w postaci małej kropli (podstawowe testy w Polsce zawierają -kontrolę dodatnią, ujemną, pyłki traw, drzew, chwastów, pleśni, alergeny roztoczy, psa, kota i inne), konieczne jest delikatne nakłucie ich lancetem. Alergen przedostaje się do skóry pacjenta, komórki tuczne z alergenowo-swoistymi IgE są aktywowane, wydzielają mediatory, które powodują zaczerwienienie, powstanie bąbla i świąd. Możliwe jest również wykonanie testów z alergenami pokarmowymi, ale wynik nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku testów z alergenami wziewnymi. Oczekiwanie na wynik - 15 min. Nie ma przeciwskazań do wykonania testów skórnych u dzieci najmłodszych (2-3 latków) jednak niepokój jaki może towarzyszyć dziecku, pozostanie w pozycji nieruchomej kilkanaście minut skłania do wykonania testów z krwi (pobranie krwi z żyły).

Testy skórne a swoiste przeciwciała IgE z krwi

Wyniki tych badań są porównywalne. W razie zaostrzenia choroby testy skórne powinny być przełożone na inny termin. Przeciwskazane są u pacjentów po świeżo przebytej anafilaksji, którzy muszą przyjmować zalecone leki.

Czy jest możliwe istnienie objawów alergii (IgE-zależnej) bez możliwości jej udowodnienia w badaniach?

Czy na pewno zostały wykonane prawidłowo wszystkie możliwe badania?
Czy jest to rodzaj reakcji lokalnej (np. w błonie śluzowej nosa)?
Wartość predykcji ujemnej - czyli wartość wyniku ujemnego jest wysoka - wynik ujemny z wysokim prawdopodobieństwem wyklucza nadwrażliwość IgE-zależną. Jednak możliwy jest, chociaż rzadko, brak możliwości potwierdzenia uczulenia mimo dość jednoznacznych objawów alergii, leki przeciwalergiczne przynoszą ulgę, jednak potwierdzenia podłoża alergicznego IgE-zależnego nie ma. Taki proces immunologiczny nosi nazwę entopii, w którym produkcja IgE zachodzi lokalnie w oskrzelach lub śluzówce nosa.

Spirometria

Jest wykonywana regularnie u pacjentów chorujących na astmę, obserwowanych w kierunku astmy i innych chorobach płuc.
Wynik badania zależy od umiejętności pacjenta, poprawnego wytłumaczenia badania i chęci współpracy. Prawidłowo wykonane badanie daje obiektywny wynik ilościowy objętości, pojemności i przepływu powietrza w drogach oddechowych. Normy dla dorosłych i dzieci zebrane i ustalone są przez specjalistów z całego świata.
Umiejętnie wykonana i powtarza spirometria jest pomocna w planowaniu leczenia astmy.