Pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka charakteryzuje się nagłym tworzeniem wykwitów na skórze, bąbli, które wyglądają jak czerwone place po uderzeniu pokrzywą (stąd pomysł na nazwę tej choroby), mogą mieć różny kształt i wielkość, są nieco wyniosłe w centralnej części, przelotne, mogą ustąpić po 30min do 24 godzin, często towarzyszy im świąd. Oprócz bąbli pokrzywkowych na skórze może pojawić się obrzęk podskórny lub podśluzówkowy, tworzący się również nagle, w kolorze skóry. Częściej towarzyszy mu uczucie bólu niż świądu, ustępuje wolniej niż bąbel pokrzywkowy, czasami nawet dłużej niż 72 godziny. Obie te postaci, w pokrzywce, mogą występować równocześnie.

Pod względem czasu trwania pokrzywkę dzieli się na ostrą i przewlekłą. Graniczne jest 6 tygodni występowania objawów pokrzywki.

Drugi podział oparty jest na czynnikach wywołujących pokrzywkę (przewlekłą, ponieważ to właśnie ten typ ze względu na długość przebiegu i uciążliwość objawów jest brany pod uwagę:
- Pokrzywka spontaniczna -pojawia się bez żadnego czynnika wywołującego
- Pokrzywka indukowana -czynnikiem spustowym może być ciepło, ucisk, promienie słoneczne, woda, wibracje i inne.

Pokrzywka może być też jednym z objawów licznych jednostek chorobowych, o zupełnie innym podłożu, które powinny być wykluczone -z pomocą przychodzi SZCZEGÓŁOWE ZEBRANIE WYWIADU w kierunku objawów dodatkowych wykraczających poza kierunek „alergiczny”, badania podstawowe krwi, wykładników zapalenia i inne bardziej szczegółowe badania.

Pokrzywka to choroba jednego rodzaju komórek krwi -mastocytów (inaczej komórek tucznych) opisanych we wstępie.